UKÁZKY STAVEB KANALIZACÍ
© 2012 Ertl Milan
Jedná se o výběr realizací nebo oprav kanalizací a podobných vodohospodářských děl.
Doplňující informace naleznete v popisu fotografií.
 
Oprava kanalizace Obnažení původní kanalizace Zhotovení nové RŠ včetně přípojek
Oprava kanalizace Obnažení původní kanalizace Zhotovení nové RŠ včetně přípojek
Zhotovení nové RŠ včetně přípojek
Zhotovení nové RŠ včetně přípojek