VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
SPECIALIZACE
© 2012 Ertl Milan
- Kanalizace splaškové i dešťové
- Jímky, septiky, čistírny odpadních vod
- Vodovody
- Rybníky (provádění i čištění)
- Úpravy vodotečí
ZEMNÍ PRÁCE
- Rozsáhlé zemní práce a veškeré terénní úpravy včetně opěrných zdí
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- Podkladní konstrukce vozovek nebo zpevněných ploch
- Stabilizace konstrukcí
- Kryty z obalovaného kameniva
- Kryty z betonových a kamenných dlažeb
- Přístupové komunikace a vjezdy
- Lesní cesty
CHODNÍKY
- Veškeré komunikace pro chodce a cyklisty
- Různé provedení povrchů
- Přechody pro chodce včetně osvětlení
RECYKLACE STAVEBNÍHO ODPADU
- Uložení stavebních sutí na skládku a jejich další zpracování
                                                                          mobilní drtící a třídící linkou
- Zapůjčení a vyvezení kontejnerů na stavební suť
- Prodej recyklovaného kameniva
DOPLŇOKOVÉ ČINNOSTI
- Pneuservis pro osobní automobily, nákladní automobily,
stavební a zemědělskou techniku
Pokud máte specifický či jinak náročný požadavek zavolejte,
rádi poradíme a nalezneme vhodné řešení
Výběr námi provedených prací si můžete prohlédnout v sekci
PROVEDENÉ PRÁCE
ZDE si můžete prohlédnout naše recyklační centrum (klikněte)
Takto vypadá náš pneuservis (klikněte)