© 2012 Ertl Milan
NOVÉ HRADY
REKONSTRUKCE ULIC VILOVÁ ČTVRŤ a POD VODÁRNOU
REALIZACE : 04-08/2012
INVESTOR : Město Nové Hrady
 
 
Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí
Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí
Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Průběh prací - vytrhání obrubníků
Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Před rekonstrukcí Průběh prací - vytrhání obrubníků
Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací
Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací
Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací
Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací Průběh prací
Průběh prací - pokládka silničních obrubníků Průběh prací - dláždění Průběh prací Hotové Hotové
Průběh prací - pokládka silničních obrubníků Průběh prací - dláždění Průběh prací Hotové Hotové
Hotové Hotové Hotové Hotové Hotové
Hotové Hotové Hotové Hotové Hotové
Hotové Hotové Hotové Hotové
Hotové Hotové Hotové Hotové
Rekonsktrukce ulic spočívala ve výměně povrchu komunikace a chodníků. Vešekeré parametry (šířka, výška atp.) musely být zachovány.
V průběhu rekonstrukce bylo nutné zřízení nových vodovoních a kanalizačních přípojek a oprava stávajících, aby ve výhledu několika let nebylo nutné narušit nový povrch vstupem do komunikace.