Silniční a stavební práce  »  Reference Koňská dráha (koněspřežka) - rekonstrukce mostního pilíře (r. 2012)


REALIZACE : 04-08/2012
INVESTOR : Lesy České republiky s.p.


Předmětem této zakázky byla rekonstrukce původního mostního pilíře koňské dráhy vedoucí z Českých Budějovice do Linze. Tento propustek se konkrétně nachází nedaleko rakouských hranic, konkrétně v místech kde dříve vedlo hraniční pásmo - proto byl zachován pouze jeden pilíř, druhý byl z části stržen a na jeho místě vznikla komunikace.


Rekonstrukce spočívala ve vyspárování stávajícího zdiva a doplnění zdiva do původního tvaru pilíře. Důraz byl kladen na dobový vzhled odpovídají době vzniku.


Záměrem rekonstrukce bylo také vytvoření přírodní naučné stezky. Proto byla na tělese dráhy vybudována rozhledna s dřevěným zábradlím z modřínového masivu a výpletem z nerezového lanka.


V průběhu rekonstrukce bylo provedeno odtěžení terénu, kde byly nalezeny zbytky původního druhého pilíře. Z důvodu spokojenosti s výsledkem rekonstrukce prvního pilíře bylo rozhodnuto o rekonstrukci i druhého pilíře do výšky přilehlé komunikace. Na vzniklé ploše bylo zhotoveno zábradlí stejného stylu i konstrukce jako v případě prvního pilíře.


Dokončovací práce spočívaly v osazení informačních tabulí vzniklé přírodní naučné stezky.


GPS souřadnice pilířů :

48°37'27.692"N 
14°26'47.652"E

Nahoru