Recyklační centrum

Recyklace stavebního odpadu  • Uložení stavebních sutí na skládku a jejich další zpracování mobilní drtící a třídící linkou
    Zapůjčení a vyvezení kontejnerů na stavební suť
  • Prodej recyklovaného kamenivaNahoru