© 2012 Ertl Milan
 
SVĚTVÍ - ZÁDLAŽBA NA NÁVSI
REALIZACE : 2009
INVESTOR : Obec Horní Stropnice
 
Best Mozaik Best Mozaik Malá a velká kamenná kostka
Best Mozaik Best Mozaik Malá a velká kamenná kostka
Best Mozaik Best Mozaik Best Mozaik Malá kamenná kostka, Best Mozaik
Best Mozaik Best Mozaik Best Mozaik Malá kamenná kostka, Best Mozaik
Best Mozaik Best Mozaik Best Mozaik
Best Mozaik Best Mozaik Best Mozaik
Úprava návsi ve Světví u Horníc Stropnice. Byly provedeny chodníky, čekací prostory přilehlých autobusových zastávek, prostoru u informačních tabulí a také zhotovení kapličky se zadlážděním z kamenných kostek.

Fotografie jsou z roku 2012, tedy 3 roky po zhotovení.